050-8684392 ettie.soul@gmail.com

חיזוק מערכות יחסים הוליסטיות

חיזוק מערכות יחסים הוליסטיות

חיזוק מערכות יחסים הוליסטיות

בכל מערכת יחסים – הלב הוא מקור הכוח המשמעותי ביותר
מערכת יחסים הינה מערכת כוללת שמקיפה הן את ההיבט הארצי, והן את ההיבט הנפשי והרוחני.
חלק ממערכות היחסים עם אנשים, הם חלק מתפקידי הלב. אבל, הישענות על אנרגיית הלב עלולה להפוך אותנו לחלשים, חסרי כושר התמודדות, וחסרי יכולת להגן על עצמנו.

שיתופי-פעולה בשילוב הלב עם אנשים

*שאנחנו מחפשים מערכת-יחסים או קשר, אנחנו מחפשים ערך עצמי, הערכה וביטחון.
*מערכת יחסים ביני לבין האחר/ת: ביני לבין המשפחה/ חברים/ בן-זוג.
*מערכת יחסים שלי בין הצד הרגשי (הלב) לבין הצד הרציונלי (שכל).
*מערכת יחסים ביני לבין עצמי (אהבה עצמית).

אדם הנמצא בחרדה מול מערכות יחסים כלשהם: משפחה/ בית-ספר/ צבא/ עבודה או בזוגיות. האדם נועל את הרגשות ואינו מביע אותם כלל. מרגיש מבודד, אולי בדיכאון ומעדיף להתבודד, לעיתים נמנע מליצור קשר עם אנשים או מלהתקרב לחברה.
אדם שאינו מעריך את עצמו- אדם תקוע השבוי בסיפורי העבר שלו, קושי בלהשתחרר מהם ואינו מרים את ראשו.
כאשר יש אנרגיה שלילית הנובעת ממשהו אנרגטי, כאשר לאדם אין הערכה עצמית, אמונה או אהבה עצמית – אני ממליצה על הטיפול בתדר האנרגטי על הלב.

המלצות לטיפול עם תדר מערכות היחסים ההוליסטית:

כבלים אנרגטים:

שנרצה לשחרר אנשים מכבלים אנרגטיים חזקים.
כאשר האדם רוצה להתגרש אנרגטית, הפעלת התדר דורש אישור של שני בני הזוג.
חתונה אנרגטית עם בן זוג קיים – לשני בני הזוג

למקרים רגשיים נפשיים:

מיגנוט אנשים חדשים לחיינו, כשנרצה להגשים זוגיות חדשה.
ניקוי קארמה שלילית בין אנשים – חיבור בין 2 האנשים וטיפול משותף.
במקרים של הכנסת רוגע במערכות יחסים בין הורים לילדים.
במקרים של טראומות, חרדות מבדידות.
במצבי חוסר ביטחון – להעצמת אהבה עצמית.
חיזוק מערכת יחסים עם ילדים, עם הורים ועם אחים.
חיזוק מערכת היחסים הזוגית.
לפתוח תדר למערכת יחסים חדשה.
במקרים בהם אני רוצה להעצים את האהבה שבלב כלפי עצמי.

*טיפולים אלו מהווים רפואה אלטרנרטיבית/משלימה, ואינם מתיימרים להחליף את הרופא המקצועי ואת הטיפול התרופתי.

יש לכם עוד שאלות?!?

9 + 3 =